2015-08-28

Nytt läsår!


Välkomna tillbaka! Ett nytt läsår med nya utmaningar och upplevelser! 
Åk 8 kommer att börja med en rivstart med bildläxa, info finns under fliken åk 8. 
Övriga klasser mjukstartar med lite repetition av vad som skedde förra terminen och att reflektera över vilka förmågor de själv känner att de behöver utveckla i ämnet denna termin.

2015-05-04

Hur färg- och medicinutvecklingen smittat av sig på varandra!


Att de moderna färgerna utvecklades efter ett misslyckat medicinexperiment är det inte många som vet. Att sedan några efterföljande färgexperiment ledde fram till nya mediciner som räddade många människor från en säker död - är inte heller så känt. 
Läs mer HÄR!

2014-05-25

Utställning på Nynäshamns turistbyrå åk 8

Årskurs 8 visar just nu sina turistbroschyrer på turistbyrån i Nynäshamn. Klasserna har arbetat med broschyrerna i engelska och bild. Då alla broschyrer inte fick plats, gjordes ett representativt urval; layout-, foto- och textmässigt, av broschyrerna. Ni elever fick arbeta med att fotografera, bildredigera och prova er fram med typsnitt och färgkorrigeringar i bilden. Allas broschyrer utgick från en vald målgrupp. Detta avspeglas i bildmotiv, färgtema, typsnitt och layout. Det var roligt att höra den positiva responsen från turistbyråns personal! Utställningen pågår mellan 22 maj till 5 juni. 

Kommungemensam konstutställning åk 6

Konstpoolen har under en veckas tid visat en utställning som alla åk 6 i hela kommunen deltagit i! Vias elever hade arbetat fram egna leranimerade filmer i MovieMaker. Arbetet har tagit större delen av terminens bildtid. De övriga skolorna ställde ut gipsmasker, papiermaché-huvuden, screentryck på tröjor, omdesignade skor, pizza-kartonger - alla med temat IDENTITETER. Vill tacka de elever som ansvarade för mediekontakterna, och det stora tålamod alla elever visat under projektets gång! Vi har lärt oss mer om samarbete och planering av sitt bildarbete - goda och viktiga lärdomar! 

2014-04-09

Bilda sig en uppfattning…

För att hitta fram till en åsikt måste man ofta samla på sig blandad information om ett område. 
Ibland krävs det att man tvingar sig själv att läsa texter eller ser filmer som man annars inte skulle valt att plöja igenom. 
Idag sändes ett avsnitt av Kobra på SVT som jag skulle vilja rekommendera mina lite äldre elever att titta på. Programmet diskuterar 1900-talets krig och dess påverkan på samhällets olika uttrycksformer (som konst och mode t ex). Du kan se programmet under en begränsad tid på SVT-play
Gå in och titta! Innehållet är ett exempel på hur man kan reflektera kring bilders innehåll, uttryck och funktion, samt hur man kan koppla bilder till egna erfarenheter och till andra faktorer (t ex synen på människovärdet) i samhället. 


2014-03-02

Utmana dig själv!

Två test där du får träna dina förmågor i att hitta rätt i färgcirkeln och att hitta rätt färgton: test 1test 2.

Lycka till!